Mutationer från modern kan bidra till åldrande

Många av förändringarna i kroppen när vi blir äldre beror på skador som våra celler samlar på sig under livet. Men nu har forskare från bland annat Sverige kunnat visa att genetiska förändringar som vi kan ärva av våra mödrar, också verkar vara avgörande för hur snabbt vi åldras.

Det här beror på att vi får cellernas kraftverk, mitokondrierna, i arv från våra mödrar. Och om det finns förändringar i mitokondriernas arvsmassa, så kan det göra att vi åldras snabbare.

Nils-Göran Larsson, som är forskare vid Karolinska institutet och leder Max Plank-institutet för åldrandets biologi, har tillsammans med sina kollegor kunnat se att de de nedärvda mutationerna i mitokondrierna är avgörande för hur möss åldras.

– Vi har visat att vissa av skadorna kan nedärvas från mamman och påskynda åldrandet hos försöksdjur. I och med att man får en del skadat mitokondrie-DNA från mamman så börjar man livet med en viss skada, och när man sedan får ytterligare skador när livet fortgår så blir nettoeffekten större än om man inte hade fått några förändringar från mamman, säger Nils-Göran Larsson.

Detta är grundforskning, och ännu finns inget sätt att hindra denna typ av skador på mitokondrierna. Men, säger Nils-Göran Larsson, ökad kunskap om varför och hur vi åldras kan på sikt leda till behandlingar som motverkar en del av de värsta effekterna av åldrandet.

– Vårt mål är ju inte att människan ska leva oerhört mycket längre och bli oerhört gammal. Vårt långsiktiga mål är att vi ska förstå åldrandeprocessen och göra det normala åldrandet mer hälsosamt.