Handelsministern vill sänka Norge-tullen på ost och kött

1:41 min

Den svenska regeringen vill ändra flera av de gränsregler som finns mot Norge för att öka gränshandel och skapa fler arbetstillfällen. Diskussioner förs nu med norska regeringen.

Handelsminister Ewa Björling (M) och fanns på plats i Strömstad i dag för att diskutera olika gränshinder.

– Vi har satt det som en av våra högsta prioriteringar att kunna lösa fler gränshinder och det är inte minst viktigt i relationen mellan Sverige och Norge, eftersom Norge är vår enskilt viktigaste exportmarknad, säger Ewa Björling till P4 Väst.

Ett konkret exempel på en regel som regeringen vill ändra och som ställer till det för småföretagare i Sverige är att om företagarna ska ta med sig sina arbetsmaskiner in i Norge. Då måste de betala 25 procent i moms, pengar som ska betalas i förskott.

– Många småföretagare har inte ens råd att göra detta. Vi har också allt för höga tullar på ost och kött vilket i praktiken omöjliggör export dit, säger Björling till P4 Väst.

När det gäller momsfrågan så utreds den nu på respektive finansdepartement, enligt Björling.

Handelsministern besökte i dag Strömstad där ett stort seminarium hölls om hur Sverige och Norge ska öka gränshandeln och minska de hinder som finns. Totalt samlades över 150 beslutsfattare från båda länderna.

Redan nu är Norge Sveriges största exportmarknad och Sverige är Norge fjärde största, enligt Gränskommittén. Dessutom handlade norrmännen för 25 miljarder kronor i Sverige i fjol och bara i Strömstad var siffran nio miljarder.

Ewa Björling säger att det är viktigt att förenkla och förbättra gränsreglerna.

– För att kunna skapa fler arbetstillfällen så att det blir ett bättre välstånd och det gynnar både Sverige och Norge.

Hur lång tid det kan ta tills nya regler har införts beror på vad det handlar om för regler, säger Björling.

– Det beror på om det handlar om EU-lagstiftning eller om det handlar om att bara tänka och tolka annorlunda. Men jag ser att om den politiska vilja finns och finns tankesättet att det här kanske vi kan tolka annorlunda så är det mycket som går att ändra med enkla grepp.

Vill både svenska och norska regeringen ändra vissa av gränsregler?

– Absolut, det vill vi, säger handelsminister Ewa Björling.