Linköping

Här finns störst andel gamla orglar

6:57 min

Den största andelen riktigt gamla orglar i Svenska kyrkan finns i Linköpings stift. Och nu ska alla kyrkans orglar i stiftet dokumenteras.

– Den här inventeringen som nu pågått en tid har uppdagat ett flertal orglar som vi inte kände till tidigare. I Väversunda kyrka, till exempel, ligger en orgel uppe i tornet magasinerad och den var det ingen av oss som hade koll på tiidgare, säger Niclas Fredriksson, orgelkännare och vikarierande stiftsantikvarie på Linköpings stift.

Vad händer sedan när projektet är färdigt?

– Då blir det en fortsättning, förhoppningsvis, som går ut på att ta hand om det här magasinerade materialet - magasinerade orglar eller delar av orglar som vi hittar på kyrkvindar lite varstans.

Det finns ungefär 4 500 orglar i Svenska kyrkan och sedan tidigare vet man att Linköpings stift har den största andelen av de riktigt gamla orglarna, byggda före år 1860, säger Niclas Fredriksson.

– Linköpings stift har nästan 22 procent av det äldsta orgelbeståndet. Näst därefter kommer Uppsala stift som har nästan 20 procent.

Är det något som förpliktigar?

– Nej, förpliktigar vill jag inte säga. Det är snarare en tillgång.

– Min riktigt personliga favorit är orgeln i Gammalkil. Den är helt enastående. Och det är det inte bara jag som tycker för det är många som har den som favorit - i världen, skulle jag säga. Den är verkligen världskänd för sin klangfullhet, säger Niclas Fredriksson.