Dålig munhälsa kan ge cancer i svalget

2:19 min

En ny amerikansk studie visar att dålig munhälsa har ett samband med HPV-infektioner i munnen, vilka orsakar en stor del av alla cancerformer i svalget.

Björn Klinge, professor i odontologi vid Malmö högskola, välkomnar studien.

– Jag tror att det största misstaget man begår när det gäller munhälsan, det är att inte förstå att förändringar i munnen också har en betydelse för kroppen i övrigt, i det här fallet att spridning av ett virus munhålan leder till svalgcancer. Det här är ytterligare en pusselbit i den nya medvetenheten att det faktiskt förhåller sig så. 

Dålig munhälsa, tandproblem och sjukdomar i tandköttet, har nu alltså visat sig ha ett samband med HPV, Humant papillomvirus-infektion i munnen. Ett smittämne eller virus som orsakar till exempel vårtor på könsorganen och vårtor i munnen. HPV-infektionen orsakar omkring 40 till 80 procent av cancer i svalget.

Studien som publicerats i Cancer Prevention Research sägs vara den första i sitt slag och innefattade omkring 3500 personer mellan 30 och 69 år. Genom studien upptäckte forskarna bland annat att de som hade dålig munhälsa hade en 56 procent högre risk att få HPV-infektion i munnen, och de som hade tandköttsproblem och tandproblem hade 51, respektive 28 procents högre risk att få HPV-infektion i munnen.

Och extra utsatt är man om man är man, rökare, marijuanamissbrukare eller har orala sexvanor.

Björn Klinge anser att informationen om just riskerna med orala sexvanor är en bekräftelse på vad man tidigare befarat.

– Det här är angelägen information eftersom man vet från andra studier att vanan med oralsex ökar särskilt bland ungdomar och då är det viktigt att känna till att oral hälsa är en väldigt viktig faktor för att undvika utveckling av allvarlig sjukdom.

God munhygien kan vara en viktig faktor för att förhindra utveckling av sjukdom. Men att helt försäkra sig att man inte ska få cancer genom HPV-infektion i munnen, bara för att man håller den ren, det går inte, menar Björn Klinge.

– Naturligtvis inte, men man kan minska riskerna dramatiskt genom att se till att vävnaderna i munnen är friska vävnader, säger professor Björn Klinge.