Carl Bildt: "Helt förändrat läge om det visar sig vara en gasattack"

6:58 min

Sent i går kväll diskuterade FN:s säkerhetsråd uppgifterna om att regimen använt kemiska vapen i utkanten av Damaskus, Syrien. Attacken krävde hundratals liv.

Säkerhetsrådet kom inte med något direkt krav på att FN:s vapeninspektörer ska få undersöka saken på plats.

Inspektörerna, under ledning av svensken Åke Sellström, befinner sig redan i Syrien för att undersöka tidigare anklagelser om användning av kemiska vapen.

30 länder, däribland Sverige, har begärt att gårdagens händelse ska granskas.

– Självklart ser vi behovet av en snabb undersökning. Det vi ser nu är en allvarlig upptrappning med svåra humanitära konsekvenser, sa FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson i natt, efter att FN:s säkerhetsråd diskuterat händelsen.

Utrikesminister Carl Bildt, som medverkade i P1 Morgon i morse, instämmer:

– Det måste till en undersökning snabbt och det krävs en instruktion av FN:s generalsekreterare. Den hoppas jag kommer i dag. Det krävs också att den syriska regimen går med på det här.

Det finns ju andra vägar att gå än FN. Vad kan EU göra till exempel?
– Nej, det finns inga andra vägar att gå i den här frågan. Det är FN som har mandatet, det ska vi inte underminera. Det här är komplicerade frågor.

EU kan ju sätta press på Syrien.
– Det gör vi. Vi har skrivit brev till FN:s generalsekreterare och begärt att det ska ske. Vi gjorde ett starkt uttalande i går. Men inspektionen måste utföras av FN:s experter.  

Om det visar sig att det var en gasattack, och det är regimen som står bakom, vad ska ni i EU göra då?
– Syrienfrågan hanteras, eller hanteras inte, det kan man ju diskutera, av FN:s säkerhetsråd. Rapporten ska lämna till säkerhetsrådet.

Vad kommer att förändras i din syn på konflikten om det bekräftas att kemiska vapen används?
– Då är det ju ett helt förändrat läge. Det ökar trycket på ett agerande.

Vilken är din syn på konflikten?
– Jag kan sitta på Karlavägen och säga vad jag vill. Det är ju säkerhetsrådet som ska agera. Min uppgift som utrikesminister är ju att se till att det sker ett agerande, där agerandet har relevans.

Vad kan EU göra nu?
– Vi är väldigt stora givare till de humanitära insatserna. Vi försöker bidra till stabiliteten och hjälpa länder med insatser för flyktingar. Vi trycker på och försöker få till en fredskonferens.

FN-diplomater sa i går att Ryssland och Kina motsatt sig specifika krav på inspektionen.