För långt till macken

Linköpings kommuns etanolbilar körs på vanlig bensin och orsaken är att det inte finns någon mack i Linköping där man kan tanka etanol.
Det var vid årsskiftet som kommunen skaffade sex nya miljövänliga etanolbilar som skulle användas i den kommunala verksamheten. Inköpet var ett led i kommunens miljösatsning och intentionen var bland annat att utsläppen av koldioxid skulle minska. Men eftersom närmaste etanolmack ligger i Norrköping har bilarna körts på vanlig bensin. När Linköpings två år långa leasingavtal med miljöbilarnas återförsäljare går ut, kommer bilarna därför antagligen att lämnas tillbaka, det säger Bo Göran Kvist upphandlare i Linköpings kommun.