Föräldrar i skolan ingen succé

Försöket med lokala skolstyrelser där föräldrar är i majoritet, har inte varit särskilt lyckosamt.
När försöket infördes för fyra år sedan var tanken var att föräldrar skulle få inflytande över budget, rekrytering av personal och pedagogisk inriktning. Men en studie som en forskargrupp vid Linköpings universitet har gjort visar att föräldrarna ofta måste övertalas att ställa upp i styrelser, och sällan kräver mer inflytande.