Unikt dialektlexikon - 100 tusen ord

9:01 min

Sedan några år tillbaka pågår ett gigantiskt arbete med att sammanställa ett nytt officiellt svenskt dialektlexikon. Projektet är unikt projekt eftersom det inte skrivits något liknande lexikon i Sverige på 140 år. Det är det statliga institutet för språk och folkminnen som fått uppdraget.

När lexikonet är klart beräknas det innehålla uppåt 50-100 tusen dialektord. Ord som många av dem är på väg att glömmas bort och försvinna ur det svenska språket. Arbetet påbörjades 2003 och beräknas ta ungefär 15 år och vara klart 2018. Hör reportage av Katarina Gunnarsson.