Miljöpartiet vill miljardsatsa på förorter

1:29 min

Miljöpartiet vill satsa knappt två miljarder kronor per år på förortsområden för att stärka ungdomars möjligheter till jobb och en meningsfylld tillvaro. Det säger språkröret Åsa Romson som i dag höll sitt sommartal.

Satsningen som Miljöpartiet vill göra kallar de miljonprogramslyftet, som och består av flera delar.

– Vi vill göra en satsning som långsiktigt kan stärka de goda krafter som finns i väldigt många av förorternas miljonprogram, säger Åsa Romson.

– Vi tycker nu att det är dags för staten att kliva in och ta sitt ansvar för att lyfta den här typen av områden.

Miljöpartiets förslag till satsning på förorternas unga består av tre delar. Ett par hundra miljoner kronor per år satsa på exempelvis sociala investeringsfonder som kan byggas upp i kommuner, och användas till utbildning och fritid för unga personer.

Dessutom ska idrottsverksamhet i förorterna få 100 miljoner kronor per år, som Riksidrottsförbundet ska fördela till ungdomsidrott.

Miljöpartiet vill också satsa 1,5 miljard kronor per på Arbetsförmedlingen, som i samarbete med kommunerna ska skapa särskilda startcentraler för unga arbetslösa.

Miljöpartiets miljonprogramslyft kommer att läggas fram i partiets budgetmotion senare i höst.