Lång väntetid på ambulansen

Kommunens nya besparing i ambulanssjukvården får kritik efter helgens mopedolycka i Lye. Tre 15-åriga ungdomar skadades, men det fanns bara två ambulanser att tillgå och en av skadade fick vänta i nästan två timmar på en ambulans.
Den som bedömdes lindrigast skadad fick inte köras i polisbil, utan bars in i en näraliggande hus. Där fick han vänta i nästan två timmar innan en av ambulanserna återkom. Med anledning av olyckan riktar polisen kritik mot organisationen av ambulanssjukvården och anser att den säkert kommer att ha negativa medicinska konsekvenser och även ta resurser från polisen. Enligt polisen kommer skadade personer vid större olyckor att behöva transporteras i polisbilar, taxibilar med mera. Även fadern till den pojke som fick vänta på ambulansen är kritisk till den nya organisationen och undrar hur det är tänkt. Pojken mår efter omständigheterna bra.