Bara de bästa ideerna belönas

Kommunens regionala utvecklingsenhet - RUE - kommer i framtiden att tvingas vara tuffare i sin bedömning av vilka projekt som skall få stöd. För i år finns det ansökningar om sex miljoner kronor till olika satsningar, men knappt tre miljoner kronor finns att dela ut. Lena Thalin, chef på den regionala utvecklingsenheten, säger att det måste bli hårdare prioriteringar för att pengarna skall gå till de allra bästa ideérna.