Skaraborg

50 000 berörs när kablarna klipps för fast telefoni

1:56 min

Den fasta telefonin är snart ett minne blott. I april fick Sören Olofsson i Gårdsjö sin telefonledning klippt. Eftersom det knappt finns någon mobil täckning där Sören bor har han drabbats hårt av bristen på fast telefoni. Han oroar sig över vad som ska hända den dagen han behöver kontakta någon akut.

Sören har fått installera ett mobilt alternativ från sin operatör istället för den fasta telefon som han hade innan.

–  Det fungerar inte alls, när man försöker ringa ut med den mobila telefonin kan det hända att man behöver starta om det. Folk försöker få tag på en och sen när man kommer till bebodda trakter så undrar folk var man har varit någonstans, det går inte att nå en. Man befinner sig i radioskugga.

Fram till 2015 kommer 50 000 personer runt om i landet att beröras när kablarna till den fasta telefonin klipps. Björn Berg, informationsansvarig på Telia om äger de gamla ledningarna säger:

– Vi måste börja byta ut de här gamla, det finns inte reservdelar kvar till att laga de äldsta utav näten.

Enligt Björn Berg klipps inga gamla ledningar om det inte är uppmätt att den nya utrustningen fungerar.

Eftersom de nya alternativet för Sören Olofsson som han fått från sin operatör, som inte är Telia, fungerar så dåligt litar Sören Olofsson inte på att mätningarna stämmer.

– Hittills har jag sluppit använda telefonin till akuta grejer, men skulle någonting hända känns det väldigt otryggt.

Sören Olofsson har en annan operatör än Telia.