Oskarshamn

Varumärket IK Oskarshamn värt över 30 miljoner

8:35 min

IK Oskarshamns varumärke har analyserats för att få fram vad klubben betyder för kommunen och för den egna verksamhetens möjligheter. De ekonomiska effekterna uppskattas till över 30 miljoner kronor per år i kommunen.

– IK Oskarshamn är ett oerhört starkt varumärke, säger Frans Fransson som gjort analysen.

– Det finns en väldigt god förankring av ishockeyn i Oskarshamn.

Att idrottsklubbar gör den här typen av varumärkesanalyser är inte så vanligt säger han, men tor att det kommer att bli mer frekvent i framtiden. Många klubbar omsätter stora pengar och engagerar många människor i och kring idrottsverksamheten.

Får folk att känna till Oskarshamn

På plussidan finns främst att klubben ger kännedom om Oskarshamn och att klubben är både budbärare och ambassadör. Ishockeyarenan har blivit en mötesplats för mer än att se på matcherna för där knyts också många affärskontakter.

Mervärden är också att klubben har en stark ungdomsverksamhet och visar upp ett stort socialt omhändertagande.

Ekonomin drar ner värdet

Det finns faktorer som drar ner värdet på varumärket också – och det gäller främst tidigare problem med ekonomin och att det saknats en långsiktighet i föreningen. 

De ekonomiska effekterna av verksamheten beräknas till nästan 5 miljoner kronor i skatteintäkter åt kommunen men mervärden kring förbättrad psykisk och medicinsk hälsa i kombination med ökat attraktionskraft för Oskarshamn beräknas till uppemot 30 miljoner kronor.

"Ett viktigt arbete vi gör"

När klubben sökt ekonomiskt stöd hos kommunen då den egna ekonomin varit svag har ett argument varit ishockeyn betydelse för orten. Att varumärket nu analyserats visar på klubbens speciella betydelse menar ordförande Mats Söder:

– Det vill jag påstå. Vi tycker det är ett viktigt arbete vi gör och då tänker jag inte bara i kronor och öre utan i ett bredare perspektiv.

– Den här analysen visar på ett högre resultat än jag trodde när vi började.

"En myt hur mycket stöd IKO får"

Lis Lyrbo (S) som är bildningsnämndens ordförande har varit med i många möten kring IK Oskarshamn:

– Jag känner igen mig, vi vet vilket stort värde idrottsrörelsen har för en kommun och vilket fantastiskt arbete som görs.

Att IK Oskarshamn fått extra mycket ekonomisk hjälp genom åren håller hon inte med om:

– Det är lite av en mytbild hur mycket stöd IK Oskarshamn får i förhållande till hur många utövare det finns och hur många som ser sporten.