Barn glöms bort i psykvården

Mellan sju och åtta procent av alla barn har en förälder som någon gång under barnets uppväxt drabbas av en svårt psyksisk sjukdom. Men barnen får sällan den hjälp de behöver visar en enkät som länsstyrelsen gjort.
Ingen kommun i länet gör några riktade insatser för de här barnen och deras välbefinnande hänger helt ihop med hur deras omgivning ser ut. Om det finns någon annan vuxen, den andre föräldern eller annan släkting, som kan vara ett stöd till exempel. De barn som inte får något stöd hamnar ofta i en social isolering, de kanske mobbas i skolan och får ofta själva psykiska problem. Margareta Johansson på länsstyrelsen som gjort enkäten säger till nyheterna att de här barnen ofta glöms bort. Hon blev ändå överraskad över att vuxenpsykiatrin i landstinget driver en särskild projektgrupp för barnen. När enkäten följs upp hoppas hon att fler kommuner gör insatser för barn med en förälder som drabbats av en psykisk sjukdom.