Nya häktesplatser till länet?

Det råder stor brist på häktesplatser i Värmland, beläggningen låg på hela 109 procent under februari.
Bristen har lett till att de häktade placerats i polisens arrestlokaler runt om i regionen. Totalt finns det 52 häktesplatser i Värmland, av dessa ligger 43 i Karlstad och nio i Arvika. Enligt Arne Granell, kriminalvårdschef, innebär det faktum att häktesplatserna ligger på olika orter stora problem med onödiga resor för advokater och andra inblandade. Därför undersöks möjligheterna att bygga ut häktet i Karlstad med ytterligare tjugo platser.