Museet sjunker

Problemen med sprickor och sättningar i Köpings museum blir alltmer akuta. Byggnaden har drabbats av sprickor i väggarna, skador på golv, med mera. Huset står delvis på stadig grund, medan den andra delen av huset vilar på lerlagren vid Köpingsån och sjunker sakta nedåt. Det här gör att museet sakta håller på att brytas sönder. En utredning som genomfördes för två år sen visade att sättningarna i huset kommer att fortsätta om inte grunden försärks. Men att förstärkja grunden ansågs då bli för dyrt. Men nu har problemen förvärrats, och kommunpolitikerna i Köping ska i dagarna ta ställning till ett förslag om att göra en ny undersökning av byggnaden. Detta för att ta reda på vad man kan göra för att åtgärda skadorna på huset, och förhindra att de blir ännu värre.