Ledamot i Arbetsförmedlingens styrelse bedrägerimisstänkt

2:24 min

En av ledamöterna i Arbetsförmedlingens styrelse utreds just nu internt inom Arbetsförmedlingen för misstänkt bedrägeri med startersättningar. Ledamoten är aktiv inom två företag som flyttat arbetslösa mellan sig för att kunna få ut dubbla ersättningar. Styrelsens ordförande är informerad om utredningen, men har gjort sig oanträffbar för en kommentar.

Nyanlända invandrare kan få hjälp in på den svenska arbetsmarknaden av så kallade "lotsar". De finns ute på organisationer och företag som sluter avtal med Arbetsförmedlingen om att ta emot arbetslösa personer.

När någon antagits betalas en startersättning ut till företaget, på cirka 6 000 kronor per person. Om det inte funkar på den första arbetsplatsen kan den arbetslöse få försöka igen, någon annanstans, och då får även det nya företaget en startersättning.

Men det får inte röra sig om företag inom en koncern, då skulle ersättningen kunna missbrukas.

I vintras började Arbetsförmedlingen utreda ett fall av sådant misstänkt missbruk av startersättningar. Det rörde sig om två olika företag, men där en närmare granskning visade att det fanns många beröringspunkter mellan dem.

Arbetsförmedlingen skriver i en intern promemoria att "ett flertal personer förekommer i olika roller i de olika bolagen, vilket tyder på att det föreligger ett koncernliknande förhållande mellan de olika bolagen."

Företagen hade samma adress och samma telefonnummer. Dessutom var det samma person som var lots för de arbetslösa i båda företagen.

Så vitt man upptäckt hittills är det 18 personer som först registrerats hos det ena företaget, och som sedan, efter att man fått startersättning, flyttats över till det andra företaget - och så har man ansökt och fått ny startersättning.

Men så upptäckte Arbetsförmedlingens utredare ytterligare en sak. En drivande person i båda företagen, som är små, visade sig dessutom sitta i Arbetsförmedlingens styrelse.

Personer som Ekot talat med på Arbetsförmedlingen säger att man bedömer det som ett solklart fall av bedrägeri, men att ärendet är känsligt eftersom det handlar om en styrelseledamot.

Därför bestämde man sig för att göra en fördjupad utredning för att ta ställning till om man skulle överlämna ärendet till polisen. Denna utredning pågår fortfarande.

Den enda som informerats om utredningen är den tillförordnade styrelseordföranden, Christina Johansson. Ekot har sökt henne upprepade gånger i går och i dag, men hon har inte gått att nå.

Ekot har även talat med den styrelseledamot som Arbetsförmedlingen misstänker har gjort sig skyldig till bedrägeri.

Personen i fråga kände inte till att utredningen pågick och ville inte svara på några frågor innan denna utredning är klar.