Boklånen minskar

Färre invånare i Örebro län lånar böcker på biblioteket, det visar ny statistik från Örebro länsbibliotek. Utlåningen vid biblioteken minskade med i genomsnitt 6 procent mellan 2000 och 2001. Den största förändringen finns i Hallsberg där utlåningen har minskat med 9 procent.