Lång väntan på höftprotes

Många patienter drabbas av långa väntetider inom sjukvården. Laila Antesjö väntade i fyra år på att få göra en höftoperation. När hon väl opererades fick hon en felaktig höftprotes. Nu väntar Laila på ersättning.
Nästan omedelbart efter höftoperationen i december 2000 upptäckte Laila att något måste gått fel. Hon hade svåra smärtor som aldrig ville gå över. Senare kom det fram att hon fått en defekt protes inopererad. På ledskålen fanns rester av olja kvar från tillverkningen. Något som gjorde att skålen inte fäste vid benet. - Det var ju fruktansvärda smärtor. Jag hade ont hela tiden, hur mycket smärtstillande jag än tog. Laila fick gå igenom en ny operation. Akademiska sjukhuset anmälde händelsen till Socialstyrelsen och till Patientskaderegleringen, för att de drabbade patienterna skulle få ersättning. Företaget Sulzer, som tillverkat proteserna, medgav att de var ansvariga för att proteserna inte fungerat. Nu har det gått nästan ett år sedan Laila fick opereras om. Men hittills har hon bara fått ersättning för förlorad arbetsinkomst, 8 000 kronor. Jan Löfgren, som är VD på Personskaderegleringen, säger att den här typen av utredningar ofta tar tid. Det dröjer innan man kan se effekten av till exempel en misslyckad operation. För att patienten ska få rätt ersättning måste man ofta låta det gå en tid.