Alltfler långtidssjuka i Ydre

Långtidssjukskrivningarna ökar kraftigt bland de anställda i Ydre kommun. Av de drygt 300 fast anställda inom kommunen i Ydre går idag cirka 25 personer långtidssjukskrivna.
Därför planerar kommunledningen att gå ut med en enkät till de anställda för att ta reda på vad som är fel. Enkäten kommer att gå ut i höst, under förutsättning att kommunstyrelsen idag säger ja till ett förslag att lägga 80 000 kronor på att låta en utomstående konsultfirma göra en kartläggning av arbetsmiljön. Förslaget kommer från kommunens centrala arbetsmiljökommitté, där både fackföreningar och kommunledningen är med.