OK med svartjobb

Var fjärde ungdom mellan 16 och 20 år tycker att det är okej att arbeta svart, en uppfattning som bara sju procent av alla skattebetalare delar, det visar en ny studie från Riksskatteverket, RSV.
För fyra år sedan fanns ingen skillnad alls mellan unga och äldre i synen på den här typen av skattefusk och RSV's generaldirektör Mats Sjöstrand säger till Dagens Nyheter att ungas ökande acceptans för svartjobb kan bli ett allvarligt hot mot själva grunden i välfärdssamhället. Svartjobben i Sverige innebär att cirka 50 miljarder kronor försvinner från statskassan varje år.