Bankerna måste ta större ansvar

1:56 min

De svenska bankerna måste ta ett större ansvar för den finansiella stabiliteten.

Det var budskapet i dag när regeringen meddelade skärpningar i reglerna för bankernas utlåning.

Den svenska banksektorn är rekordstor i en internationell jämförelse, men finansmarknadsminister Peter Norman vill ändå inte utmåla den som en krisbransch.

– Snarare tvärt om. Vi har ett mycket stabilt banksystem i Sverige, säger han.

Bankernas tillgångar motsvarar 3,5 gånger svensk BNP, alltså samlade produktion under ett år. Och hushållens lust att låna har nått så höga nivåer, att ansvariga har sett sig nödgade att varna för detta.

Det har ju redan införts bolånetak och skärpta kapitaltäckningskrav för bankerna, och mer är på väg, i en internationell samordning. Det görs för att undvika nya finanskriser, där notan till sist hamnar hos skattebetalarna.

För lånesugna svenska hushåll kommer det bland annat att handla om att banken ska leverera en skräddarsydd amorteringsplan när lånet beviljas.

– Det ska träda i kraft nästa år. Nu är det ju upp till kunden att bestämma om det är rimligt att amortera eller inte, säger Norman.

Vissa byråkratiska förändringar sker också, efter en lång debatt. Kampen om vem som ska göra vad har stått mellan Finanansinspektionen och Riksbanken. Nu löses det hela genom en manöver i god samförståndsanda, mellan regering och riksdag.

– Jag har stort förtroende för bägge myndigheterna, men vi tydliggör rollerna på ett bra sätt, säger Norman.

Finansinspektionen, som lyder under regeringen, får nya verktyg för att hantera eventuella kriser. Riksbanken, som sorterar under riksdagen, får fortsätta att sköta penningpolitiken. Dessutom inrättas ett nytt finansiellt stabilitetsråd, ett mötesforum utan rätt att fatta beslut.

Sammanträdena ska protokollföras, och bli offentliga senare. Rådet ska bestå av cheferna för Finansinspektionen, Riksbanken, Riksgälden och finansmarknadsministern.

Att lägga det samlade ansvaret på en enda myndighet minskar också riskerna för gränsdragningsproblem och ineffektivitet, enligt Peter Norman. 

Regeringen har tidigare meddelat att bankerna ska ha en så kallad kärnprimärkapitaltäckning på 10 procent från det att reglerna träder i kraft, och 12 procent från och med 2015.