Folkomröstning i september nästa år

1:58 min

Folkomröstningen om trängselskatten kan ske i samband med det allmänna valet den 14 september nästa år. Det föreslår Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna och Folkpartiet i ett yrkande till kommunstyrelsen på onsdag.

– De främsta fördelarna är att man som väljare kanske bättre ser det som ett sammanhang, det paket som det faktiskt är. Här är det inte bara Göteborg som tar ställning, utan här finns också riksdagen och regionen som är två viktiga spelare i västsvenska paketet, säger kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S).

Fem partier i kommunstyrelsen i Göteborg har nu kommit överens om det datum då man tycker att göteborgarna ska få folkomrösta om trängselskatten.

Samtliga partier utom Kristdemokraterna (KD) ställer sig bakom förslaget att folkomröstningen om trängselskatten ska ske den 14 september 2014, när Sverige går till val. Kristdemokraterna vill hellre ha folkomröstningen den 16 mars.

– Vi vill av ekonomiska skäl att folkomröstningen ska ske så snart som möjligt. Och där är den 16 mars ett rimligt datum, säger David Lega (KD).

Du har ju tidigare sagt att du helst skulle vilja ha valet i samband med valet till EU-parlamentet eller på en helt enskild valdag. Vad är det som har fått dig att ändra dig?
– I de diskussioner som jag haft med personer i mitt eget parti och med andra partier och andra personer. Det känns faktiskt som att det är mer naturligt att ha det på valdagen, säger Anneli Hulthén.

Partierna har också kommit överens om hur frågan ska formuleras.

– Det är en torr och tråkig fråga, säger Anneli Hulthén.

Frågan ska enligt yrkandet formuleras enligt följande:

”Göteborgs Stad har tillsammans med Staten, Göteborgsregionen, Region Halland och Västra Götalandsregionen ett avtal om Västsvenska paketet. 

Trängselskatten som infördes i Göteborg 2013 ingår i avtalet och har tre syften: minska trängseln, förbättra miljön och delfinansiera Västsvenska paketet. Paketet innehåller bland annat en ny Götaälvbro, en pendeltågtunnel, en ny älvförbindelse och investeringar i kollektivtrafik.

Kommunfullmäktige har efter ett folkinitiativ beslutat att hålla en rådgivande folkomröstning.

Anser du att trängselskatten ska fortsätta i Göteborg efter valet 2014 ?

Ja  - Nej”

Det lokala partiet Vägvalets ordförande Theo Papaioannou säger till P4 Göteborg att det är bra att folkomröstningen sker på valdagen, allt för att få ett så högt valdeltagande som möjligt. Han är också nöjd med hur frågan formuleras.

Västekot
vastekot@sverigesradio.se