Skåne

Vanligare att patienter spärrar sina journaler

1:41 min

Det blir allt vanligare att patienter vill spärra sina patientjournaler. Efter flera fall med vårdpersonal som går in och tittar i journaler utan att ha lov till det har man börjat se en ökning av antalet spärrade journaler.

– Fler patienter önskar spärra hela eller delar av sin journal än tidigare, säger Eva Ranklev Twetman som är chefläkare på Skånes universitetssjukhus.

– Dels vet man om möjligheten, men dels är det också ett tecken på en bristande tillit till att det finns personal som läser journaler olovligt, säger Eva Ranklev Twetman.

Fortfarande är det totalt sett inte särskilt vanligt att vårdpersonal i Skåne får in patienter som har spärrat delar av eller hela journaler. Men det som oroar är att man ser en ökning, som många tolkar precis som Eva Ranklev Twetman. Som ett bristande förtroende för sjukvården.

– Det är ju väldigt tråkigt och illavarslande, säger hon.

Om en patient har spärrat sin journal så innebär det att vårdpersonal inte alltid direkt kan få reda på till exempel vilken vård eller vilka mediciner patienten har fått tidigare. Men är det akuta situationer så finns det lösningar.

– Det går att nödöppna en spärrad journal. Det kan förekomma risker för patienten men för det mesta är det inga stora problem, säger Eva Ranklev Twetman.

Svårare är det för sjukvården att tackla den andra frågan, att patienter väljer att spärra sina journaler för att de inte litar på vårdpersonalen.

– Det är ett större problem och det har vi inte diskuterat i någon större utsträckning än. Vi har ju tydliga rutiner för olovlig läsning, och vi tar ju upp det här att man måste ha patientens tillstånd för att gå in i en journal. Det ska alla känna till, men uppenbarligen gör inte alla det riktigt, säger Eva Ranklev Twetman.

Så det måste ni jobba ännu mer med?

– Ja, så ser jag ju på det. Vi får informera ännu tydligare.