Kritik mot vårdens väntetider

Nordvästra hälso och sjukvårdsområdet, särskilt ortopedkliniken, får skarp kritik för sitt sätt att prioritera patienterna. Kritiken framförs i en revisionsrapport som utförts på Landstingets eget uppdrag. Landstinget bör också sträva efter bättre informationen om väntetiderna, enligt rapporten.
Idag är väntetiden över ett år på ortopedkliniken, men patienter kan få vänta olika länge beroende på vilken läkare de har kontakt med. Det är inte acceptabelt och inte förenligt med den nationella handlingsplanen påpekar revisorerna. Därför bör man upprätta en policy för hur patienterna ska prioriteras. De långa väntelistorna innebär också en större arbetsbörda för personalen, på grund av de många samtal de får ta emot från patienter med frågor om kötider. Landstinget får också kritik för att informationen om väntetiderna inte hålls aktuell, och eftersom patienter hänvisas till internet utestängs också många från informationen. Men Ortopedkliniken kan ha en del att lära av Öron, näsa, hals- kliniken, där man har lyckats förbättra situationen över förväntan. Där är väntetiden idag tre månader. Men det är viktigt att de goda erfarenheterna tas tillvara. Idag dokumenteras inte kliniken hur prioriteringarna sker och därför finns det också en stor risk att en egen, lokal praxis växer fram, som avviker från lagen. Det är också vikigt att skapa strösta möjliga öppenhet med tydliga direktiv. En sådan styrning finns också, påperkar revisorerna, och landstinget uttrycker en stark vilja att rätta till brister.