AF-ordförande fick för mycket bidrag

1:30 min

Arbetsförmedlingens styrelseordförande Christina Johansson har som vd för ett utbildningsföretag plockat ut närmare 370 000 för mycket i statsbidrag.

Det visar en granskning av ansvarig tillsynsmyndighet som nu kräver tillbaka pengarna.

Det är Myndigheten för yrkeshögskolan som under våren under sin tillsyn upptäckte att det gick färre elever på en Förberedande industridesignutbildning i Hällefors, än vad företaget bakom utbildningen uppgett.

Därmed hade det betalats ut 369 000 för mycket i statsbidrag förra året till företaget, som bekräftat misstaget, och ska betala tillbaka allt inom en månad.

Vd för företaget, Rinman Education AB, är moderata Christina Johansson, Arbetsförmedlingens styrelseordförande, som ännu inte gått att nå för en kommentar.

Men händelsen är allvarlig, säger Christer Bergqvist, chef för tillsyn vid Myndigheten för yrkeshögskolan:

– I och med att summan är på 369 000 kronor så ser vi det som allvarligt att statsmedel har rekvirerats på felaktiga grunder, och därmed har vi krävt av företaget att de ska betala tillbaka det felaktigt utbetalda statsbidraget, säger Christer Bergqvist.

Har ni fått någon förklaring till det inträffade?

– Företaget har hävdat att de haft interna problem som gjort att det felaktigt redovisats, säger Christer Bergqvist.

Återkravet riktat mot företaget som just Arbetsförmedlingens styrelseordförande är vd för kommer efter en helg där myndighetens generaldirektör tvingats bort från sitt jobb bland annat efter att styrelsen tappat förtroendet för henne.

Och där en annan styrelseledamot, som Ekot berättat utreds internt, misstänkt för att ha tagit dubbla ersättningar för så kallad lotshjälp genom två olika företag.