spÅrets Förare

Idag kommer Gatu- och Parkkontoret i Norrköping för första gången att utse SpÅrets Förare.
Det är en utmärkelse som tilldelas den spårvagnsförare som under året gjort sig känd för sitt vänliga sätt och sin serviceanda och även för sitt säkra och professionella handlande gentemot övriga medtrafikanter i Norrköping.