Petade generaldirektörer lyfter samma lön

2:27 min

Just nu är det tio före detta generaldirektörer som arbetar i regeringskansliet och har kvar sin gamla lön, trots att de inte längre har kvar sitt gamla jobb. Bäst lön har Angeles Bermudez-Svankvist som i helgen tvingades lämna sitt jobb som generaldirektör för Arbetsförmedlingen.

Varken regeringen eller Socialdemokraterna vill ändra reglerna som gör att en petad generaldirektör får ha kvar sin lön under hela förordnandet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet tycker att lönen borde trappas ner när man får lämna sitt uppdrag.

En generaldirektör tillsätts normalt på sex år, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre plus tre år. Även om regeringen bestämmer sig för att peta en generaldirektör får personen i fråga alltså behålla sin lön. Den som har suttit en sexårsperiod har även rätt till avgångsvederlag eller inkomstgaranti.

Arbetsförmedlingens förra generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist har en månadslön på 142 400 kronor och ett år kvar på sitt förordnande. Hon kommer alltså att få ytterligare drygt 1,7 miljoner i lön.

Hon får sin placering i regeringskansliet tillsammans med nio andra före detta generaldirektörer vars förordnanden inte heller har hunnit löpa ut.

Förre rikspolischefen Sten Heckscher har utrett regelverket för regeringens räkning, men han tycker inte att det behövs några större justeringar.

– Generaldirektören har ett väldigt svagt anställningsskydd jämfört med andra på arbetsmarknaden. Regeringen måste av grundlagsskäl kunna fritt flytta bort generaldirektörer som dom av en eller annan anledning inte gillar, säger han.

Socialdemokraterna är överens med både regeringen och utredaren om att avsatta generaldirektörer ska få behålla sin lön under hela förordnandet.

Men Miljöpartiet vill se en avtrappning på lönen för den som tvingas lämna sitt uppdrag och en tidsgräns för hur länge man ska kunna få ersättning. Med nuvarande regler kan en generaldirektör få lön i fem år efter att hon eller han har fråntagits sitt uppdrag. Vänsterpartiet har samma uppfattning.

– Det är lite svårt att förstå att just de högsta tjänsterna, som är mest välbetalda, de har ju dessutom oftast mycket generösare trygghetsvillkor än alla andra och det är ju mycket märkligt att det ska behöva vara på det sättet, säger Mia Sydow Mölleby som sitter i Konstitutionsutskottet för Vänsterpartiet.

Men Sten Heckscher tycker inte att det går att jämföra ett tidsbegränsat förordnande med en vanlig tjänst. Han tror inte heller att det är så lätt att hitta duktiga generaldirektörer som skulle ställa upp med sämre villkor.

– Det är inte så att det finns drivor av människor som bara längtar efter att bli generaldirektörer, som är högt kvalificerade, utan regeringen måste erbjuda ganska skapliga villkor också, säger Sten Heckscher.