Delade meningar om skiffergas

6:07 min

Intresset för att utvinna den åtråvärda skiffergasen växer. Förespråkarna talar om miljoner nya arbetstillfällen och en möjlighet att bli självförsörjande på energiområdet. Men kritikerna varnar för att miljön och människor kan ta skada. Samtal med Mikael Höök, universitetslektor vid institutionen för Geovetenskap vid Uppsala universitet.