Slutdiskuterat om höghus i Johanneberg

Det kommer att byggas ett sjuttonvåningars bostadshus i Johanneberg vid det gamla centralgaraget. Detta står klart sedan mark och miljööverdomstolen inte gett prövningstillstånd för den bostadsrättsförening som drivit ett överklagande i olika instanser under många år.

Det är byggbolaget Skanska som därmed fått klartecken att bygga 135 bostadsrätter i kvarteret Domherren i Johanneberg.

Utöver ett sjuttonvåningshus kommer två niovåningshus att byggas i kvarteret. Det byggs också affärer, kontor och serviceinrättningar.