Skåne

(M) ändrar sig – nu höjer regionen skatten

1:47 min

Det blir en höjning av regionskatten med 30 öre nästa år. Det står klart efter att de fem partierna i majoriteten i Region Skåne blivit klara med sina budgetförhandlingar.

Skattehöjningen innebär ett tillskott till regionkassan på ungefär 700 miljoner kronor, och det mesta av pengarna kommer att gå till sjukvården. Miljöpartiet och Folkpartiet har tidigare signalerat att en skattehöjning är nödvändig, medan framför allt Moderaterna varit emot, men nu har partierna alltså enats om en skattehöjning.

- Vi har kommit överens om att vi måste hitta en balanspunkt mellan de ökade behov vi ser på grund av en ökande befolkning, samtidigt som vi måste försöka att inte dämpa och hindra den tillväxt som behöver komma igång, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande.

Pia Kinhult sa förra året att en skattehöjning var helt fel väg att gå i en lågkonjunktur. Men nu gör hon alltså en annan bedömning.

På presskonferensen idag framstod de fem partierna som mycket eniga. Miljöpartiet och Folkpartiet har tidigare sagt att de ser en skattehöjning som nödvändig för att hjälpa den hårt ansträngda vården, men Miljöpartiets regionråd Anders Åkesson ville inte under tisdagen säga något om hur förhandlingarna mellan partierna varit.

- Det ekonomiska läget har varit tydligt någonstans. Och sedan har rapporter från IVO och Arbetsmiljöverket varit bidragande i att driva på den här utvecklingen, för oss också.

– Så för min del är jag glad för skattehöjningen, men också för att hela femklövern är sammanhållen och kan driva politiken vidare i Region Skåne, säger miljöpartisten.

Skattehöjningen med 30 öre innebär ett tillskott till regionkassan på ungeför 700 miljoner kronor, och det mesta av pengarna kommer att gå till sjukvården.

Sjukhusen och framför allt Skånes universitetssjukhus, hälsovalet och psykiatrin kommer främst att få del av pengarna, men några detaljer är inte klara än, enligt Pia Kinhult.

– Det är ju den dialogen som vi nu har med förvaltningscheferna.

– Men det blir inget utsmetande, inga automatiska höjda ramar utan riktade åtgärder.

Det socialdemokratiska regionrådet Rikard Larsson är kritisk i sin kommentar till den styrande femklöverns budgetförslag.

– Skattehöjning räddar möjligen ekonomin, inte sjukvården. Den borgerliga majoritetens budget innebär att ytterligare tusen anställda måste bort. De pågående nedskärningarna fortsätter.

– Lika allvarligt är att det inte finns några som helst signaler om förändringar i ledarskapet. Organisationsförändringarna fortsätter, anställningsstoppet består och man lyssnar inte på personalen, säger Rikard Larsson (S).