Stort stöd för avsatt kyrkoherde

Drygt 160 personer hade samlats till stödmöte för den uppsagde kyrkoherden Lennart Ankartun i Gnesta församlingshem i lördags. Mötet krävde att kyrkorådet ska ompröva sitt beslut och låta Ankartun få sin tjänst tillbaka, och flera mötesdeltagare uppmanade kyrkorådet att avgå.
Många fanns på plats för att visa den uppsagde kyrkoherden Lennart Ankartun sitt stöd, och flera också ville avsätta kyrkorådet i Frustuna församling. Närmare tusen personer, dubbelt så många som röstade vid det senaste kyrkofullmäktigevalet, har också skrivit under namlistor till förmån för kyrkoherden. Men ingen från kyrkorådet fanns med på mötet för att svara på församlingsbornas frågor, vilket gjorde de aktiva i församlingen upprörda. Kyrkorådet har hittills inte offentligt uttalat sig om varför Lennart Ankartun fått sparken. Att Lennart Ankartun varit obekväm och vänt sig till massmedia är ett skäl som anförts i debatten, ett annat att han protesterat när kyrkorådetsrådet utan upphandling köpte konsulttjänster för 1,3 miljoner kronor av ett företag som drivs av kyrkorådets vice ordförande, Barbro Rydefalk. Hon säger att kyrkorådet haft sina skäl att säga upp Ankartun, men hon vill inte berätta vilka de skälen är.