Insats mot Syrien allt närmare – trots rysk varning

1:55 min

Tonläget mot den syriska regimen har skärpts. Efter de förmodade gasattackerna förra veckan pekar allt mer på någon form av ingripande mot Syrien. Men västländer som kan tänkas ingripa varnas i starka ordalag av bland andra Ryssland.

"Försök att hitta ursäkter att runda FN:s säkerhetsråd för en militär aktion mot Syrien kommer bara att skapa nytt lidande i Syrien och får katastrofala konsekvenser i hela Mellanöstern och Nordafrika". Det säger det ryska utrikesministeriet, och vädjar om återhållsamhet och respekt för internationell lag.

Uttalandet kommer efter att tonläget mot Assad-regimen skärpts rejält.

Läkare utan gränser räknar till 3 600 skadade på de sjukhus man själv har kontakt med. Hur många som dödades i den förmodade gasattacken för snart en vecka sedan är oklart.

FN:s inspektörer fortsätter i dag att undersöka de områden som sägs ha utsatts för att gasattackerna, men experter varnar för att mycket av bevisen har förstörts, bland annat i kraftiga flyg- och artilleriattacker mot områdena.

USA:s utrikesminister John Kerry sa sent i går kväll att man har bevis för att gas verkligen användes och man anklagar regimen, som å sin sida pekat ut jihadister som skyldiga.

Just kemiska vapen har pekats ut som en gräns. Tidigare har president Obama sagt att USA kommer att agera om sådana vapen används och utrikesminister Kerry underströk det i går kväll.

– Det finns en orsak till att president Obama varit tydlig till den syriska regimen att brott mot det internationella förbudet mot kemvapen inte kommer att tillåtas ske utan konsekvenser, sa han.

Enligt Kerry kommer ansvar utkrävas från de som använder världens mest ondskefulla vapen mot världens mest sårbara människor.

Tillsammans med uttalanden från Frankrike och Storbritannien menar bedömare att dunket på krigstrumman från omvärlden nu hörs tydligare än någonsin tidigare under Syrienkonflikten.