S vill inte ställa ultimatum om PPM

1:55 min

I söndags sa Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven att partiet vill slopa premiepensionssystemet, något som setts som ett hot mot hela pensionsuppgörelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna. Men enligt pensionsförhandlaren Tomas Eneroth ställer inte Socialdemokraterna något ultimatum i kommande pensionsförhandlingar om att premiepensionen absolut måste slopas.

– Nej, ingen kan gå in med ultimatum i diskussioner där man ska förhandla med varandra, utan jag tror att vi alla är besjälade av att försöka fortsatt ha en bred överenskommelse om pensionerna. Det är viktigt för Sverige och det är viktigt för både dagens och morgondagens pensionärer, säger Tomas Eneroth Socialdemokraternas pensionsförhandlare.

Inom kort inleder regeringspartierna och Socialdemokraterna förhandlingar om pensionssystemet. De ska diskutera hur PPM ska fungera, om AP-fonderna ska förändras, om man ska kunna arbeta till 69 år i stället för 67 och hur man ska undvika att pensionerna höjs det ena året för att sänkas året därpå.

Så här sa Stefan Löfven i söndags:

– Det är dags att erkänna att PPM har blivit en väldigt, väldigt dyr flopp. Det är dags att lägga ner PPM.

Men enligt Tomas Eneroth blir Socialdemokraternas PPM-krav ett kort i förhandlingarna där  partierna kan ge upp ett krav för att få igenom något annat.

– Jag tror att alla partier måste vara beredda att göra justeringar för att vi fortsatt ska ha en bred överenskommelse. Och det finns olika ståndpunkter både när det gäller åldersgränser i pensionssystemet, AP-fonderna och PPM-systemet.

Enligt Thomas Eneroth som är vice ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, innebär inte Stefan Löfvens utspel att PPM helt ska försvinna. Eneroths besked är att inga nya pengar ska betalas in till premiepensionssystemet. De pengar som däremot redan har betalats in ska få ligga kvar hos de svenskar som har PPM-fonder.

– Det viktiga är att se till att de framtida avgifterna går till att trygga framtidens pensioner. Vi kan samtidigt naturligtvis inte retroaktivt förändra det sparande som redan är gjort, säger Tomas Eneroth.

Men när Stefan Löfven höll sitt tal i söndags så sa han att PPM är en flopp, att ni ska arbeta för att det läggs ner. Är det inte lätt att tolka det som att hela systemet skulle slopas?

– Det är sant. Men det viktiga för oss är att se till att de framtida avgifterna går till att trygga morgondagens pensioner. Vi ser annars en risk för att bromsen återkommande slår till och därför hämmar framtidens pensionsutveckling.