Glada miner i tyskt näringsliv – ekonomin uppåt

0:58 min

Det pekar uppåt för tyskt näringsliv, visar siffror i dag från tyska IFO-institutet. Statistiken bekräftar därmed den senaste tidens uppåtgående trend för ekonomin i Europa.

Det är 7 000 tyska företag som tillfrågas varje månad av det Münchenbaserade institutet och svaren visar att affärsklimatet har förbättrats både på kort och lång sikt.

Det är fjärde månaden i rad som chefernas svar andas en växande optimism.

Lägger man därtill andra undersökningar och den senaste BNP-statistiken för eurozonen, finns positiva tecken både i Tyskland och bland övriga euroländer.

Det är svag tillväxt i Tyskland och Frankrike, medan det kan ha bottnat i krisländer som Spanien.

Men ser man till utmaningarna i Europa, med massarbetslöshet, ytterligare besparingar och nedskärningar i krisländerna, är förbättringarna försvinnande små.

Självförtroendet bland tyska affärschefer har förstärkts och investeringarna lär öka, men frågan är hur det gynnar övriga Europa.

Tyska företag konkurrerar framgångsrikt på exportmarknader. Förlorarna finns inte sällan bland franska, spanska och italienska företag.