"Det finns en tendens att förenkla"

2:58 min

Sommarens protester i Egypten och Turkiet följer ofta en förutbestämd mediedramarturgi som riskerar att förenkla konflikterna. Det säger Peter Kadhammar, kolumnist på Aftonbladet. Och förenklingarna kan i längden göra att vår bild av revolterna blir allt för streotypa.

– Det finns en tendens att skapa en förenklad dramaturgi kring de stora folkliga upproren som brutit ut runt om i världen. Man beskriver en en god och en ond sida, vilket speglar vår längtan efter en Hollywood-dramaturgi med ett lyckligt slut, säger Peter Kadhammar.

Han är kolumnist på Aftonbladet och har skildrat otaliga krig och konflikter i världen. Peter Kafhammar menar också att problemet är att medierna saknar uthållighet.

Christan Christensen professor i journalistik på journalsithögskolan i Stockholm (JMK) menar på samma sätt att en förenkling av rapporteringen kring dom folkliga revolterna gör att vi som lyssnare eller läsare inte får svar på varför de som protestesterar deltar och att det kan finnas flera olika agendor när folk tar sig ut på gatorna.

– I Turkiet var det till exempel inte alltid tydlig, att de som protesterade mot regeringen kom från olika grupper. Där fanns kurder, kvinno- och miljöorgansiatioer med olika intressen, säger han.

Jan Winter är vikarierande nyhetschef på TT. Han tycker att svensk nyhetmedia har gett en bra bild av de senaste protesterna i Turkiet och Egypten och menar att förenkling av komplexa skeenden ligger i det journalistiska uppdragets natur och att olika journalsitiska texter, korta och fördjupande texter, kan komplettera varandra.

Christian Christensen menar att det blir problem när media förenklar eftersom bakrunden till varför protesterna uppkom försvinner, vilket i sin tur kan skapa stereotyper kring vår bild av gatuprotester och revolter.

Irma Norrman
irma.norrman@r.se