"Låt tågbolag sköta både spår och trafik"

1:30 min

Ett sätt att minska problemen med tågtrafiken i landet kan vara att låta järnvägsbolagen ansvara för både spår och trafik. Det hävdar forskaren Björn Hasselgren som gjort en ny avhandling om statens roll när det gäller den svenska järnvägen.

Tågstrulet kan motverkas om järnväg organiseras mer på regional nivå, menar Björn Hasselgren.

– Jag tror att man ska vara öppen för att ha lösningar där både spåren och trafiken ligger hos samma organisation, det ska inte vara en organisation i varje land, det ska vara flera organisationer i varje land, det visar erfarenheten och forskningen, säger han.

Minska statens roll, sprid drivandet av järnväg till fler organisationer, och sammanför gärna spår och trafik igen om så behövs. Det menar Björn Hasselgren, som nyligen gjort en avhandling på Kungliga tekniska högskolan som speglar det svenska järnvägsnätets framväxt de senaste hundra åren.

Han menar alltså att vi ibland i framtiden kan få en återgång till att spår och trafik sköts av samma aktör, något som inte är fallet idag i Sverige. Men det betyder inte att han vill återskapa det gamla Statens Järnvägar som hade monopol på allt.

Det gamla SJ tyngdes kraftigt ekonomiskt av den nationalisering av all järnväg som genomfördes 1939, och utvecklingen sedan dess har hela tiden handlat om att motverka nackdelarna med det statliga ägandet. I framtiden bör man skapa flera regionala järnvägsföretag och han ser tåglandet Schweiz som en förebild, där man mixar privat och offentlig järnväg.

– Att man i en sådan förändring också ser över vem det är som driver de här systemen, om det ska vara regioner och kommuner eller om det ska vara privata företag, som driver systemen. Jag tror man kan tänka sig att det ska vara en mix utav det där, så det schweiziska kan nog vara en bra förebild, säger Björn Hasselgren.