FN: Grön stadsplanering kan hindra artutrotning

1:42 min

Redan bor mer än hälften av alla människor på jorden i städer. Den utvecklingen fortsätter i rasande takt och kan påskynda utrotningen av växter och djur. Men en grön stadsplanering kan också ge ökad biologiska mångfald och dessutom mildra effekterna av en global uppvärmning, visar en kommande FN-rapport.

Ett enda träd kan sänka temperaturen flera grader på ett hus intill. Under extrema värmeböljor kan det rädda liv och är också billigare än luftkonditionering berättar professor Thomas Elmqvist vid Stockholm Recilience Center som lett arbetet med FN-rapporten.

120 forskare har för första gången undersökt på global nivå hur den snabba urbaniseringen påverkar ekosystem och de tjänster vi människor får gratis från naturen i form av mat, virke, mediciner, rent vatten och skydd mot naturkatastrofer.

– I den här studien tar vi fram både vetenskapligt underlag och exempel från hela världen på hur man genom att ha en bättre och grön planering, att man introducerar ekosystem i staden där det inte har funnits och att man använder sig mer av gröna tak och gröna väggar, så kan man reducera risken för värmeböljor och risken för väldigt kraftiga vattenflöden efter nederbörd som ger översvämmningar och skador, säger professor Thomas Elmqvist.

I rapporten beskrivs städer som börjat restaurera våtmarker för att rena avloppsvatten, men på köpet skyddas mot störtfloder och får mer artrikedom. Fram till år 2050 kommer stadsytan på jorden öka med 60 procent, främst i fattiga tropiska kustområden, enligt den nya FN-studien.

Det är ett hot, men också en möjlighet eftersom gröna städer med kan bli tillflyktsorter för många arter enligt Thomas Elmqvist, som ger ett exempel från USA.

– När man ska restaurera områden så går man ofta till staden Chicago för att hitta populationerna för i den staden så finns mer än 95 % av alla arter i delstaten Illinois, medan i det otroligt monotona jordbrukslandskapet har det mesta av den ursprungliga faunan och floran försvunnit, avslutar Thomas Elmqvist.

Referens: Elmqvist T. et al, "Urbanization, Biodiversity and Ecosystem Services: Challenges and Opportunities. A Global Assessment", 4 oktober 2013, Springer Open, ISBN 978-94-007-7087-4.