Nätverk mot rasism smalnar av

Flera organisationer väljer att lämna riksorganisationen Nätverket mot rasism. Efter EU-kravallerna i Göteborg har nätverket smalnat av betydligt.
Anders Carlsson, ordförande i Kpml (r ) motiverar deras avhopp med organisationen AFA:s starka ställning i Nätverket mot rasism:
När nätverkets senaste rikskonferens röstade mot en uteslutning av AFA , Anti-fascistisk aktion och mot maskeringsförbud så var det droppen för många. Vänsterpartiet, Ung vänster, Grön Ungdom, Centerns ungdomsförbund och Kpml(r) hör till de som valt att gå ur Nätverket mot rasism.