Blekinge

2500 försvarstjänster föreslås sparas bort

Mer än var tionde officerstjänst inom Försvarsmakten föreslås försvinna fram till år 2019. Det framgår av de siffror som Försvaret lämnat över till Försvarsdepartementet.

Regeringen har bett om en beräkning på en minskad lönekostnad på en halv miljard kronor fram till år 2019. Översatt i tjänster motsvarar det över 2 500, varav nära hälften är officerare.

Istället vill man satsa på de tidvis tjänstgörande och under perioden öka det antalet med som mest 635 personer.

Från Officersförbundet varnar man för att om neddragningarna blir verklighet så kommer personalen inte att räcka till utan då måste Försvarets uppdrag förändras.

Vidare tror man att rekryteringen, som idag på många håll går trögt, inte kommer att gå lättare om besparingarna genomförs.

Hur det här skulle påverka i Blekinge är inte lätt att tolka eftersom det slutgiltiga beskedet kommer först i mars nästa år. Men från marinbasen säger man sig inte se någon direkt oro vad gäller framtiden för sjöförbanden.

Från F17:s sida låter man hälsa att det är att vänta och se eftersom sifforna som presenterats kan komma att ändras före den första mars nästa år.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se