"Regeringen gör inte tillräckligt för att nå FN-målen om att stoppa utrotningen av arter"

1:31 min

Sverige var med och drev på att det inte bara skulle bli fluffiga ord utan hårda mätbara punkter för 3 år sen i Nagoya på FN-mötet om Biologisk mångfald. 20 konkreta mål för att stoppa utrotningen av arter sattes upp. Bland annat ska 17 % av landytan och 10 % av haven skyddas och ekosystemens ekonomiska värde ska med i nationalräkenskaperna. Nu är det mindre än 7 år kvar tills löftena ska infrias. Men vare sig Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson, Lovisa Hagberg som är ansvarig för Världsnaturfondens miljöpolicy, professor Thomas Elmqvist och ytterligare ett antal ekologiforskare Klotet kontaktat anser att den svenska regeringen gjort tillräckligt hittills.