Regeringen: Piloternas situation ”oacceptabel”

1:43 min

Att piloterna på Ryanair inte vågar organisera sig fackligt är oacceptabelt. Det säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Piloterna på Ryanair har bildat ett anonymt nätverk som driver fackliga frågor, eftersom att de är oroliga för att förlora jobbet. Det anser varken opposition eller regering är rimligt.

– Nej, jag anser att det är totalt oacceptabelt. Det är ju så att fackliga rättigheter, det är en central mänsklig rättighet, som skyddas i olika internationella konventioner. Och det är förstås grundläggande att man kan organisera sig, säger Hillevi Engström.

Förhållandena på Ryanair, och andra företag där fackliga rättigheter kränks är en fråga för EU, anser Socialdemokraterna. Tidigare har Vänsterpartiet också fört fram krav på att EU ska skriva in de fackliga rättigheterna i ett socialt protokoll.

Ylva Johansson, som är Socialdemokraternas talesperson i arbetsmarknadsfrågor, förklarar vad det skulle innebära.

– Vi vill ha en sådan sammanhållen lagstiftning, vi kallar det ett socialt protokoll inom EU, som kan säkerställa att man inte kan åsidosätta de fackliga rättigheterna. Det handlar om att man ska göra en fördragsändring inom EU där man säkerställer att också de fackliga rättigheterna får motsvarande status som de ekonomiska friheterna och rörligheten som vi i dag har inom EU, säger hon.

Men Hillevi Engström tror inte att det är rätt väg att gå. En EU-samordning skulle kunna hota den svenska arbetsmarknadsmodellen, anser hon.

– Det som de föreslår, som jag ser det, är inte en framkomlig väg. För det skulle innebära att alla Eu:s 28 medlemsländer skulle kompromissa och komma fram till något gemensamt och där finns det betydande risker att den svenska arbetsmarknadsmodellen skulle ge vika och att vi skulle få sämre skydd för de svenska arbetstagarna, säger Hillevi Engström.

--Det är nämligen så att flera andra medlemsländer har andra intressen än vad vi har Så jag tror att lösningen snarare handlar om politiska påtryckningar och att framför allt se till att de anställda får sina fackliga rättigheter, säger hon.