vård/mat

För dyrt köpa in ekologisk mat till sjukhusen

Västra Götalandsregionens satsning på ekologisk mat har blivit dyrare än man tänkt, 16 miljoner kommer kostnaderna öka för servicenämnden bara i år, skriver Västgötatidningar.

Målet för 2013 är att 35 procent av all mat på sjukhus, vårdinrättningar och skolor ska vara ekologisk. Fram till år 2020 ska hälften av maten vara ekologiskt producerad.

Men om inte servicenämnden får kompensation för de ökade kostnaderna så tvingas man sluta köpa ekologiskt.
– Hela regionen måste ta konsekvensen av det beslut som fattades, säger Tord Gustafsson, andre vice ordförande i regionens servicenämnd till Västgötatidningar.