Strejk nära på Förenade Well

Arbetet kan läggas ner en dag på på Förenade Wells fabrik i Brännögård i nästa vecka.
Det är facket, Grafiska förbundet som varslar om att fabriken kan stängas på tisdag i nästa vecka om inte parterna kommit överens innan dess. Förutom endagsstrejken varslar facket om övertidsblockad och stopp för nyanställningar. Facket är bland annat missnöjt med arbetsgivarnas bud på sänkt ersättning för obekväm arbetstid.