Fartygsfrakt från Luleå planeras

Fyrkantskommunerna och det privata näringslivet ser över möjligheten att skapa linjesjöfart mellan Luleå Hamn och kontinenten via Södertälje. Det handlar om godsfrakt och projektet ska nu analyseras noggrannt, men förutsättningarna finns, säger Peter Georgsson, vd på Luleå Näringsliv AB:
Intresse finns hos näringslivet men vilka vill Peter Georgsson inte avslöja ännu. Men det handlar framför allt om bulkprodukter, till exempel timmer eller stål som skulle kunna fraktas via den nya fartygslinjen. Att det finns underlag att frakta söderut är klart säger han - och nu ska en andra analys göras för att se vad som skulle kunna gå i retur norrut. Hittills har Boden, Älvsbyn och Luleå kommuner gett klartecken för vidare analys och svar väntas inom kort från Piteå. För tre år sen fanns en liknande ide men den föll ganska snabbt. Peter Georgsson tror att nya hårdare miljökrav på lastbilstrafiken gör att förutsättningarna nu är bättre. Vissa miljövinster kan också göras med sjöfrakt istället för lastbil. Dessutom är närsjöfart prioriterat av EU - vilket skulle göra det lättare för en intressent att bedriva själva sjöfarten. Det kan dessutom betyda fler arbetstillfällen i Luleå Hamn enligt Peter Georgsson.