LANDSTINGET

Värmland ensamma om att minska andelen privata aktörer inom vården

1:32 min

De privata vårdbolagens andel av den offentliga vårdkakan blir allt större. Landstinget i Värmland är det enda landstinget i landet som minskat andelen privata aktörer, men trots det menar Gunilla Anderson, hälso- och sjukvårdschef, att fler privata aktörer kommit till de senaste åren.

I dag utgörs 5,2 procent av vården i Värmland av privata aktörer. Den främsta orsaken till ökningen är lagen om obligatoriskt vårdval, LOV, som gör att landstingen numera måste låta privata företag konkurrera om patienterna.

Enligt en kartläggning utförd av Dagens samhälle är det endast Värmland som minskat sina privata aktörer sedan 2007. Enligt hälso- och sjukvårdschefen Gunilla Andersson beror minskningen i Värmland på att Landstinget i Värmland har sagt upp sitt avtal med det stora privatföretaget Carema.

- Det var ett stort avtal som omfattade ungefär 200 miljoner så egentligen, om man undantar det avtalet med en aktör, så har vi ökat kostnaden för köp av privata aktörer med 69 procent, säger Gunilla Anderson.

Men samtidigt är det inte bara Värmlands landsting som avslutat sitt sammarbete med vårdföretaget och ändå är det Värmland som minskar.  Gunilla Andersson vill inte kommentera vad det kan bero på men förtroendet för privata aktörer, menar hon, är inget som påverkat.

- Jag tycker att alla som jobbar med vård är viktiga aktörer.