Analys: USA:s avsikt är att straffa Syrien

Inbördeskriget i Syrien kommer inte att förkortas om USA genomför eventuella bombningar. Det är Ekots utrikeskommentator Agneta Rambergs svar på vad som kan uppnås med ett angrepp på Syrien.

Här svarar hon på tre centrala frågor i händelse av USA-ledd attack mot Bashar al-Assads regim.

 

Varför vill USA/koalitionen bomba Syrien?

Avsikten är att detta ska vara ett straff och en varning: ett straff för att den syriska regimen använt kemiska stridsmedel - USA och dess allierade anser det vara ställt utom tvivel att regimen verkligen gjort det - och en varning till både Syrien och andra länder att användande av kemiska stridsmedel är ett brott mot internationella normer som inte kan ske ostraffat.

Det handlar alltså om en begränsad aktion för att straffa och avskräcka, inte om att intervenera i den syriska konflikten eller försöka störta regimen militärt.

Vad hoppas man uppnå med eventuella bombningar - förkortar det inbördeskriget?

Med all säkerhet inte.

Vad vi av allt att döma kommer att få se är ett är ett kortvarigt - kanske inte mer än ett eller två dygn långt  - militärt angrepp mot specifika militära mål i Syrien.  Det kommer sannolikt att handla om kryssningsmissiler som avfyras från krigsfartyg ute i Medelhavet.

Bland målen som nämns finns militära baser man anser har använts för att fyra av kemiska stridsmedel från och militära enheter och ledningscentraler som har har utfört eller beordrat attacker med kemiska stridsmedel. Däremot inte lagren av sådana stridsmedel, eftersom riskerna med en direkt attack mot dem, för både människor och miljö, anses för stor.

Avsikten är att ge den syriska regimen ett slags kraftig militär örfil, inte att ändra maktbalansen i inbördeskriget.

Hur kan eventuella bombningar påverka den planerade fredskonferensen i Geneve?

Den försvåras eftersom ett västligt militärt ingrepp i Syrien försämrar relationerna med Ryssland, och den planerade fredskonferensen är ett gemensamt amerikanskt-ryskt initiativ.

USA har ställt in ett möte som skulle hållits idag, onsdag, mellan amerikanska och ryska diplomater om den planerade Genevekonferensen. Men USA och dess allierade anser fortfarande att den enda lösningen på den syriska konflikten är en politisk lösning; på ett möte med en syriska exiloppositionen i Istanbul igår ska amerikanska sändebud ha sagt till oppostionsledarna att de kan vänta sig en militär attack inom några få dagar, men att den splittrade oppositionen måste göra sig redo för en fredskonferens och se till att få ihop en delegation till den.