Jan Björklund står bakom Skolinspektionen

1:31 min

Utbildningsminister Jan Björklund försvarade Skolinspektionens beslut att omedelbart stänga riksinternatet Lundsbergs skola. Beslutet kom idag efter att två elever misshandlats med strykjärn i samband med nollning. Ekot rapporterade direkt från presskonferensen.
 
  

Skolinspektionens beslut att stänga Lundsberg innebär ett tillfälligt verksamhetsförbud för skolan. Det innebär att skolan stängs från och med i morgon, torsdag. Förbudet får gälla högst sex månader.

"Händelsen är av mycket allvarlig karaktär och visar att stiftelsen inte förmått att genomföra den förändring man tidigare åtagit sig", säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen enligt ett pressmeddelande.

Kopplat till beslutet är krav på en rad åtgärder som skolan måste vidta för att i framtiden kunna återta verksamheten.