Johan testar alternativa dygnsrytmer

21 min


Johan är inte säker på att 24-timmars dygnet passar honom bäst, så han har bland annat testat hur det är att ha ett 30-timmars dygn. Gabriella Schmitz Lundkvist vid Karolinska Institutet förklarar hur vår dygnsrytm fungerar och hur den kan göra det även om vi är instängda och isolerade från omvärlden i en mörk grotta.