Störd tarmflora kopplas till fetma och diabetes

1:44 min

Bakterierna som lever i våra tarmar är olika hos överviktiga och normalviktiga personer, och störningar i tarmfloran hänger också ihop med en ökad risk för sjukdomar i ämnesomsättningen. Det är slutsatserna i två studier som publiceras idag i tidskriften Nature, som båda pekar på vikten av en bra tarmflora.

I våra tarmar bär vi alla med oss enorma mängder gynnsamma bakterier - fler än alla våra egna celler - som hjälper oss att bryta ner mat och ta upp näringsämnen. Och allt mer forskning pekar på att den här så kallade tarmfloran är avgörande för vår hälsa.

I två olika studier som publiceras idag, har danska och franska forskare kunnat se att personer med många bakterier i sina tarmar, av många olika arter, vägde mindre än andra, och de gick inte heller upp lika mycket i vikt över tiden. Forskarna såg också en koppling mellan förändringar i tarmfloran och insulinresistens, ett förstadium till diabetes, säger molekylärbiologen Siv Andersson.

– De överviktiga som också har en risk att utveckla diabetes har en förändrad tarmflora, medan överviktiga som inte visar tecken på att utveckla dfe här sjukdomarna, de har en mer normal tarmflora.

Så man kan säga att tarmfloran verkar vara skillnaden mellan en hälsosam övervikt och en sjuklig övervikt?

– Ja precis, det är slutsatsen i båda de här studierna.

Studierna pekar också på att det går att ändra tarmfloran - personer som åt hälsosammare och gick ner i vikt, fick med tiden en rikare tarmflora.

Den ökande kunskapen om tarmbakteriernas roll kan komma att förändra sjukvården framöver. Undersökningar av tarmfloran kan på sikt ske rutinmässigt, lite som blodprov eller urinprov tas idag, menar Siv Andersson.

– Jag tror att det kommer att ske en revolution inom vården inom en ganska snar framtid, där man tittar mer på genetiska faktorer och på tarmfloran, hur den ser ut och hur den påverkar, kanske även på en individbaserad nivå.

Referenser:
Le Chatelier et al. Richness of human gut microbiome correlates with metabolic markers. Nature 29 Aug 2013. doi:10.1038/nature12506

Cotillard et al. Dietary intervention impact on gut microbial gene richness. Nature 29 Aug 2013. doi:10.1038/nature12480